Softvér na stavbu oporného múru

Pokiaľ sa váš pozemok nenachádza v rovinatom teréne, vôbec to nevadí. Zo svahovitého pozemku sa dá spraviť prednosť a môžte si ho oživiť krásnym oporným múrikom.

Prečo sa robí stavba oporneho muru? Stavajú sa aby sa zabránilo zosuvom pôdy a práve preto sa stavajú na šikmých pozemkoch a pozemok sa tým pádom stáva aj lepšie využiteľný. Z oporných múrikov sa po vyrovnaní terénu stávajú terasy a aj ich využitie je rôzne, ako napríklad priestor na hranie pre deti alebo záhradné posedenie.

Menšie alebo nižšie terasky môžeme štýlovo vyplniť rastlinkami, ktoré doplnia estetiku záhrady. Pokiaľ má váš pozemok sklon do 45 stupňov, dá sa vyriešiť aj ľahšie, jednoduchými opornými múrmi. Pokiaľ je sklon vyšší ako 45 stupňov, je ho potrebné spevniť viac, hlavne proti zosuvu pôdy a zabezpečiť taktiež aj dobré odvodňovanie svahy, čo sa dá vyriešiť napríklad kamenným oporným múrom.

Zvyčajne sa tieto oporné múry stavajú z kameňa, tehiel, betónu, dreba alebo drôtených košov – gabiónov. Nezáleží to od sklonu terénu, závisí to hlavne od účelu týchto múrikov. Či má oporný múr funkciu držania a spevnenia svahu pri silných dažďoch alebo nepriaznivých vplyvom počasia alebo má len dekoračnú funkciu. Ak berieme oporné múriky z hľadiska trendov, najpopulárnejšie sú betónové múriky.

Na stavbu takéhoto múrika môžeme použiť betónové tvárnice alebo liaty betón. Do požadovaného tvaru sa dá liaty betón bezproblémov vytvarovať a je veľmi pevný. Pre spevnenie sa do liateho betóny zalievajú roxoru, ktoré navonok nevidíme, avšak spevňujú a predlžujú životnosť tohto oporného múrika. Pred samotným stavaním oporného múrika sa robia terénne úpravý na vyrovnanie povrchy. Odstráni sa oranica, kvôli nezamŕzajúcej hĺbke, v ktorej musia byť základy oporného múriku a na ne sa postaví debnenie. Toto debnenie sa stavia do požadovanej výšky a dĺžky.

Pokiaľ chceme, aby bol náš múr hladká a rovný, dbáme na utesnenie medzier medzi doskami. Dosky sa dajú ukladať nepravidelne alebo v nich spraviť zárezy, pokiaľ chceme dosiahnuť plastický efekt. Do bednenia sa následne naleje betón, ktorý necháme zaschnúť. Po pár dňoch môžeme debnenie odstrániť a po mesiaci je betón v 90% svojej tvrdosti. Zvyčných 10% tvrdne kľudne aj 50 rokov. Aj to je jeden z faktorov naozaj pevných múrikov, ktoré sú naozaj stabilné spevnenie veľkého svahu.

Používa sa hlavne na svahy s vyšším sklnom. Oporný múr a svah s nižším sklonom sú viac estetickejšie a dajú sa postaviť z farebných betónových štiepaných tvárnic. Tvárnice môžu mať rôzne farebné prevedenia a tvary. Dajú sa taktiež naplniť zeminou, kde sa dajú zasadiť kvetu alebo dekoratívne rastliny. Tieto tvárnice majú na svoju bezúdržbovosť veľmi dlhú životnosť. Sú okrem iného ešte aj cenovo výhodné. Oporné múriku patria podľa legislatívy o územnom plánovaní k jednoduchým stavbám.

Pri stavbe celkom postačí, pokiaľ to ohlásite stavebnému úradu. Stavebný úrad však v územnom rozhodnutí môže určiť inak a to, že potrebujete stavebné povolenie aj na jednoduchú stavbu, do ktorej oporné múru spadajú.

Stavebný úrad v územnom rozhodnuté výmedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, hlavne aby bol súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a v prvom rade starostlivosť o životné prostredie, vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Po dodržaní všetkých podmienok je možná stavba oporného múru.

Related Posts

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.