Televízne programy

Televízia je zaplnená čoraz väčším množstvom televíznych programov a odráža sa to aj na čase hlavného vysielania. TV program, ako napríklad večerný rodinný film sa začína o pol hodinu neskôr, ako kedysi, práve kvôli tomu, že sa vysiela čoraz viac programov, ktoré sa v podstate opakujú dokola, hlavne čo sa týka napríklad Televíznych novín.

V poslednej polhodinke sa venujú len zhŕňaniu informácií, ktoré sme už dovtedy videli. Bohužiaľ sa nedá povedať, že kvantita stúpa úmerne aj s kvalitou vysielania. Hlavné spravodajstvo v riadnom vysielacom čase je posunuté o hodinu, kde jedna tretina vysielania je vytvorená, vyššie spomínaným, opakovaním alebo zhrnutím celých televíznych správ. Stále sa vysiela pomedzi programy čoraz viac reklám, ľudia – diváci ostávajú pred televízormi a budú ovplyvnení týmito reklamami, o čo aj ide.

Kvantita televíznych programov nestúpa ani celkovo s kvalitou vysielania ako takého. Takmer všetko pokrýva cenzúra, nie sú prístupné základné informácie v riadnom vysielacom čase, ktoré nemajú dôvod byť cenzúrované. Zaužívaný systém začiatkov televízie nebol skazený, bol pravdovravný a biznis šiel bokom a keď si na to diváci konečne navykli, začali robiť médiá opak a nevedomosť diváka sa stáva ich zdrojom príjmov.

Pritom je televízia mocnosť, ktorá môže dobrým spôsobom ponúknuť veľa poučného materiálu, môže stále zamestnávať nových šikovných ľudí, namiesto toho sa dnes obchoduje s moderátormi, vymieňajú si programy, kto dá viac za  to a za to. Držať si eso v rukáve v podobe stálic, dobrých programov, ktoré nedostali čas na to, aby sa nimi stali, alebo aby sa stali lepšími, pretože ich po chvíli prestali vysielať.

Psychológovia ktorí pracujú v televízii možno nemajú až taký silný vplyv na to, čo vo vysielaní ostáva, aké televízne programy sa rušia aké nie. Vždy sa nájdu diváci, ktorým sa zmena páči aj keď drvivá väčšina je takých, ktorí pozerajú televíziu pasívne a zmenu si zväčša ani nevšimnú alebo jej neprikladajú veľký význam.

Related Posts

Leave a comment

Hey, so you decided to leave a comment! That's great. Just fill in the required fields and hit submit. Note that your comment will need to be reviewed before its published.